Sitemizin doğru şekilde çalışmasını sağlamak, içerikleri ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve site trafiğimizi analiz etmek için çerez (cookies) kullanmaktayız. Kişisel Verilerin Korunması
 

KARİYER

İnsan Kaynakları Yaklaşımımız

Tüm limanlarımızda İnsan Kaynakları girişimleri ve süreçlerinde merkezi bir bakış açısı benimsenmiş olup misyonumuz, vizyonumuz ve değerlerimiz aşağıdaki gibidir.

Vizyonumuz

YILPORT Holding’i, en iyi ve potansiyel yetenekler için En Çok Çalışmak İstenilen İş Yerlerinden biri haline getirmek.

Misyonumuz

Faaliyet gösterdiğimiz sektörde iş mükemmelliği, küresel liderlik ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak şekilde temel değerlerimizi tüm eylem ve İnsan Kaynakları süreçlerimize yaymaya çalışmak.

Değerlerimiz

Yüksek seviyede takım ruhu, saygı ve dürüstlük, mükemmellik, esneklik, yenilikçilik, girişimcilik, sürdürülebilirlik ve müşteri odaklı nitelikli işgücü.

Bu anlamda, şirketimizdeki çalışanların sahip olmasını beklediğimiz Değerlerimiz ve Vizyona Ulaştıracak Temel Yetkinlikler aşağıdaki şekildedir:

Temel Yetkinlikler

 • Yapıcı İletişim Kurmak
 • Sonuçlara Ulaşmak
 • Takım Çalışmasını Benimsemek
 • Müşteri Odaklı Olmak

Liderlik Yetkinlikleri

 • Diğerlerini Motive Etmek, Liderlik ve Rehberlik Yapmak
 • Yenilik ve Değişime Sürüklemek
 • Kendini, Ekibi ve Organizasyonu Geliştirmek

Temel Hedefler

 • Şeffaflığın Korunması
 • Yüksek Performans Kültürü Yaratmak
 • Yüksek Kaliteli Süreçler İnşa Etmek
 • Yetenekleri Elde Tutmak ve Liderlik Becerilerini Geliştirmek

Çeşitliliğe Saygımız ve Fırsat Eşitliği Politikamız

Bünyemizde çalışan herkes; cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, ulusal köken, etnik köken, cinsel kimlik, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, sağlık durumu, engellilik, yaş veya başka bir nedenle herhangi bir şekilde ayrımcılık yapılmaksızın eşit kabul edilmektedir.

Benimsemiş olduğumuz Fırsat Eşitliği Politikamız kapsamında kadınların da iş hayatında ve toplumda ilerlemelerini ve güçlenmelerini sağlayan ulusal ve kurumsal politikaların uygulanmasına önem vermekte kurumsal istihdam politikamız kapsamında kültürel çeşitlilik ve kaynaştırma kültürünü desteklemekteyiz. Global ölçekte faaliyet gösteren YILPORT Holding olarak 10’dan fazla ülkede hizmet verdiğimiz terminallerimizde kadın istihdamını destekleyici projeler geliştirmekte ve uygulamaktayız.

Paylaş